Intersport eRent

Wypożyczalnia narciarska. Nie kupuj kota w worku, sprawdź z rodziną sprzęt przed zakupem!

Wybierz miejsce i okres rezerwacji

Brak pasujących wyników
Odbiór sprzętu jest możliwy od godziny 17:00 w dniu poprzedzającym początek okresu wypożyczenia

Zwrot sprzętu musi nastąpić najpóźniej do godziny 11:00 dnia następnego po okresie wypożyczenia

Uwaga:

Pobieramy opłaty wyłącznie za okres wypożyczenia

Za powyżej podany dodatkowy okres przeznaczony na odbiór i zwrot sprzętu nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat!

Przypominamy, iż nie ma
możliwości odbioru
ani zwrotu sprzętu w
dniach: 1 i 11 listopada,
25 i 26 grudnia, 1 i 6
stycznia, jak również w
dniach: 24 i 31 grudnia
po godzinie 13:00.